September 6, 2020
Passage: Johannes 21: 15 tot 19

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

Die sopraan tydens die erediens was Zani Ludick.

Die orrelis is Lourie Coetzee.

Teksverse:

Johannes 21: 15 tot 19
15 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy Hom, "U weet dat ek U liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wei."
16 Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy Hom, "U weet dat ek U liefhet." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op."
17 Jesus vra hom die derde keer: "Simon seun van Johannes, het jy My lief?" Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: "Het jy My lief?", en hy antwoord Hom: "Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wei.
18 Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie."
19 Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: "Volg My!"