July 8, 2018
Passage : Mattheus 11:1-19

Predikant: Dr Frans de Bruyn

Teksverse: Mattheus 11:2-6

2 Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan Hom gestuur om te vra:
3 "Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?"
4 Jesus antwoord hulle: "Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien:
5 Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig.
6 En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie."