wikus_vorster
July 30, 2021

Troosdiens van wyle Wikus Vorster

Passage: Psalm 90

Die diens is deur ds Kobus Botha gelei.

Psalm 90

1 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag.
2 Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!
3 U laat die mens sterwe: U sê net: "Word weer stof!"
4 Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag.
5 U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word:
6 in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog.
7 Ons vergaan onder u toorn, ons gaan te gronde onder u gramskap.
8 U sien ons oortredinge raak, U bring die sondes wat ons wou wegsteek, aan die lig.
9 Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte.
10 Ons lewe maar sewentig jaar, of, as ons baie sterk is, tagtig, en dié is vol swaarkry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.
11 Wie ken die krag van u toorn beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter?
12 Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.
13 Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons.
14 Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.
15 Soveel dae as dié waarin U ons verdruk het, soveel jare as dié waarin ons gely het, gee ons soveel jare van blydskap.
16 Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders.
17 Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe: hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand