November 22, 2020

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, waargeneem.

Teksverse:

Romeine 10: 6 tot 8

6 Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy: "Moenie by jouself sê: 'Wie sal na die hemel toe opklim?' nie," dit is, om Christus af te bring,
7 "of: 'Wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal?' nie," dit is, om Christus uit die dood terug te bring.
8 Nee, die Skrif sê: "Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart." En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig: