Afkondigings

 

Daar sal nie vandag en stellig ook nie volgende ’n erediens in ons kerkgebou wees nie.  Lidmate sal op die hoogte gebring word van enige verdere verwikkeling soos bv wanneer ons weer ’n erediens hier gaan hou en die aantal lidmate wat dit kan bywoon.

 

  • Die skriba sal DV sal elke Woensdag vanaf 08:30 tot so 11:00 by die kerkkantoor wees as lidmate die Almanak of Jaarprogram wil afhaal of hul kerklike bydrae wil afdra of as intekenare hul eksemplare van die KERKBLAD wil kom kry of vir watter ander saak ookal.

 

  • Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

Br Henning Viljoen van Serenitas verjaar vandag.

Sr Elsie Coetzee van Bayswater Nasorgsentrum verjaar Vrydag en

Sr Sinta van Sittert van Constantiapark verjaar Saterdag

 

 

Lidmate wat gedurende hierdie week verjaar – 24 Januarie 2021 tot 29 Januarie 2021


Hartlik geluk!

 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

 

Vandag

Sr Babs Coetzee – 051 436 5836

Sr Magda Patterson – 084 459 0124

Br Hannes van Jaarsveld – 072 436 4915

Br Henning Viljoen – 072 324 6092

 

25 Jan

Sr Leonie Coetzee – 083 462 2066

Br Frik J van Rensburg snr – 083 411 3973

 

26 Januarie

Sr Machteld du Plessis – 051 436 0425

San-Mari Richards – 082 906 5010

Francois van Niekerk (Fowlerst- 082 290 8889

 

27 Januarie

Sr Elana van Jaarsveld – 082 465 2079

 

28 Januarie

Sr Marianka Fourie – 072 944 5453

Sr Suzanne Langner – 083 760 7489

Sr Janine Venter – 051 522 5071

 

29 Januarie

Sr Elsie Coetzee – 051 433 3261                  

Sr Sinta van Sittert – 082 773 2617