Ons kondig met leedwese die afsterwe van sr Emmie Smit aan.

Sy was saam met br Whitey van der Walt in die eerste belydenisgroep van ons gemeente gewees.

Sover bekend was sy ook een van die lidmate wat die langste lidmaat van ons gemeente gewees het!

Die skakel om die dienste aanlyn by te woon is: https://www.youtube.com/watch?v=IDYz2onbbiY

Ons harte gaan uit na die kinders, suster ,kleinkinders, agterkleinders en vriende,

Vertroosting van Ons Hemelse Vader toegebid !