April 18, 2021

Oggenddiens(Nabetragting) – 18 April 2021

Passage: Matheus 26: 31 tot 35, en vers 69

Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

Teksverse:

Mattheus 26: 31 & 32

31 Toe sê Jesus vir hulle: "Julle almal sal My vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: 'Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.'
32 Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruitgaan na Galilea toe."