Die eredienste word vanoggend deur ds Kobus Botha, ons dominee, waargeneem.

EREDIENS:

Skriflesing:

Nehemia 7: 73 tot Nehemia 8: 19

Teksverse:

Nehemia 8: 2, 6 & 7

Gesange gedurende die erediens:

Skrifberyming 1-6: 1, 2 & 3

Skrifberyming 9- 3: 1 & 2

Psalm 33: 10 & 11

Skrifberyming 15-7: 4 & 6

EREDIENSTE:

 1. Daar sal DV eerskomende Vrydag, (Goeie Vrydag) om 09:00 n erediens in ons kerkgebou gehou word.

     Die kollekte by daardie geleentheid sal vir Bybelverspreiding opgeneem word.

            Lidmate moet asseblief steeds u naam by die skriba opgee indien u dié Paasdiens wil   bywoon.

2. Aangesien volgende Sondag in die langnaweek val, sal daar net een erediens om 08:30 (halfnege) gehou word.

            Lidmate wat dit wil bywoon moet asseblief ook die skriba in kennis stel.

 3. Die Sakrament van die Heilige Nagmaal sal DV oor twee weke, naamlik op Sondag 11 April 2021, gevier word.

            Daar sal DV twee dienste om 08:30 en 10:00 gehou word.

Lidmate wat dit wil bywoon moet asseblief ook die skriba in kennis stel.

  KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word.  Die kollekte vir Bybelverspeiding  word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

 KATKISASIE

Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit vanoggend vir eerste kwartaal af en heropen DV weer op Sondag 9 Mei 2021

 KERKRAADVERGADERING

Die Kerkraad (dit is die ouderlinge) vergader DV vanmiddag om 16:00 in die kerkgebou. 

Die Diakonie vergader afsonderlik, ook om 16:00 in die kerksaal..

 ATTESTASIES

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Wolmaransstad:

Br TC Pretorius van Kidgerstraat 3 in die wyk Paul Rouxstraat. 

Ons heet br TC van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hy baie gelukkig hier sal wees.

Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

Br Wim Brummer van Paul Rouxstraat

Sr Sterna Janse van Rensburg van Hillandale verjaar albei vandag

 Br Gawie van der Walt  van Oude Westhof verjaar Donderdag

Baie hartlik geluk!!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR –28 Maart tot 3 April 2021

 Hartlik geluk!

 Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Wim Brummer – 082 457 2047

Sr Sterna Janse v Rensburg – 083 259 3320

Sr Talita Robbertse – 051 436 2415

 29 Maart

Diaken Rina Fourie – 082 434 0997

Br Chris van der Linde jnr – 076 338 5367

Sr Melody van der Walt – 072 592 6666

 30 Maart

Br Koos Erasmus – 082 610 4062

Sr Carien Erasmus – 071 232 8992

Sr Hettie Fourie – 082 607 2407

 1 April

Diak Petro van der Bijl – 083 750 0913

Br Gawie van der Walt – 051 436 8383

 2 April

Br Johan Richards – 082 906 5010

 3 April

Zavier Stoltz  – 082 573 9177