Die erediens word deur ds Kobus Botha, ons dominee, waargeneem.

 EREDIENS:

 Skriflesing:

Johannes 20:1-10

Teksverse:

Johannes 20:1-10(Die hele voorgelese gedeelte)

Gesange gedurende die erediens:

Liedboek 422: 1 tot 3

Skrifberyming 8-1: 1 & 2

Psalm 68: 15

Skrifberyming 19-3: 1 tot 4

EREDIENSTE:

Aangesien hierdie Sondag in die langnaweek val, sal daar net een erediens om 08:30 (halfnege) gehou word.

Lidmate wat dit wil bywoon moet asseblief ook die skriba in kennis stel.

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal sal DV volgende week, naamlik op Sondag 11 April 2021, gevier word. 

Daar sal DV weer twee dienste om 08:30 en 10:00 gehou word.

Lidmate wat dit wil bywoon moet asseblief ook die skriba in kennis stel.

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend tydens Voorberedingsdiens weer twee kollektes by die deure opgeneem word.

Die kollekte vir Bybelverspeiding  word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

 Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

 KATKISASIE

Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders het reeds vir die eerste kwartaal afgesluit.

 GEMEENTE-ETE

Lidmate wat volgende Sondag na Nagmaal die Gemeente-ete wat om 11:30 begin, wil bywoon, moet asseblief voor Woensdag u naam by die skriba opgee of u naam vandag nog op die blou vorm wat in die voorportaal is, aanbring. 

Almal wat die ete wil bywoon moet asseblief u eie breekgoed en drinkgoed saambring.  Breekgoed sluit in messegoed, borde, nageregbakkie, glase en ook servette. 

Die ete kos R50 per volwassene en hoërskooljongmens en R40 vir laerskoolkinders. 

 Sorg word gedra dat die regulasies mbt sosiale afstand en totale aantal persone, nagekom word. 

 ATTESTASIES

Opgeneem in die Gereformeerde Kerke: Br Gert Andries Coetsee van Eikelaan 6 Bainsvlei. 

Baie hartlik welkom!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR –4 April 2021 tot 10 April 2021

Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

Sr Rita Venter van Serenitas verjaar Saterdag

Hartlik geluk!

 Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Maryke Carstens – 64 498 2583

5 April

Miné Aucamp – 073 490 5945

6 April           

Sr Francien Nel – 082 688 3138

8 April           

Sr Sanet Lombard – 073 472 2487

9 April           

Sr Karen Ehlers – 071 388 2590

Sr Minke Pretorius – 083 310 1532

Sr Rina-Maria Schepers – 079 186 1358

 10 April

Sr Helét de Klerk – 082 202 4798

Prieur Otto – 082 762 7892

Sr Rita Venter – 083 309 8766