GEMEENTE-ETE

Lidmate wat volgende Sondag na Nagmaal die Gemeente-ete wat om 11:30 begin, wil bywoon, moet asseblief voor Woensdag u naam by die skriba opgee of u naam vandag nog op die blou vorm wat in die voorportaal is, aanbring. 

Almal wat die ete wil bywoon moet asseblief u eie breekgoed en drinkgoed saambring. 

Breekgoed sluit in messegoed, borde, nageregbakkie, glase en ook servette. 

Die ete kos R50 per volwassene en hoërskooljongmens en R40 vir laerskoolkinders. 

 Sorg word gedra dat die regulasies mbt sosiale afstand en totale aantal persone, nagekom word.