Die erediens word vandag deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Die HERE groet ons met Sy seën !

Sang voordat die erediens begin.

Liedboek 169: 1,2 & 3

Lofsang

Psalm 8: 1, 3 & 4

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Sang

Skrifberyming 5-4: 1 & 2

Gebed

Sang

Liedboek 203: 1 & 2

Skriflesing & teksverse

Ester 6 : 1 tot 14

Prediking

Slotsang;  

Skrifberyming 18-7: 1 & 12

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

Ons sing saam: AMEN, AMEN, AMEN

DEURKOLLEKTES

Om die verspreiding van die Corona-virus te beperk, neem ons nie tans in die erediens kollektes op nie omdat te veel persone dan die sakkie moet hanteer.  Daarom word BEIDE kollektes by die deure opgeneem. 

Die bydraes vir die Diakonie se kas vir barmhartigheid word in die sakkie met die houtraamwerk geplaas terwyl die gewone deurkollekte wat vandag vir die GKSA Sustentasiefonds  bedoel is, in die sakkie met die houthandvatsel opgeneem word

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasieklasse vir die voorskoolse en laerskool-kinders vanoggend aan die gang is, sal daar weer teebediening in die kerksaal wees waarheen almal van harte uitgenooi word.

Dit is vanoggend die beurt van wyk Rayton en ons bedank byvoorbaat almal wat daarmee behulpsaam is.

Volgende Sondag is dit wyk Pentagonpark se verantwoordelikheid

MATRIEKUITSLAE

In opvolging van die berig in verlede week se nuusbrief, wens ons graag ook die volgende kinders geluk met hulle puik prestasies in die Matriekeindeksamen:

Louwrens de Beer, seun van oudl Louwrens en sr Magda de Beer

Sumari Janse van Rensburg, dogter van br Frik en sr Dornay Janse van Rensburg

Andries Jansen van Vuuren, seun van br Andries en sr Marlien Jansen van Vuuren

Christiaan Kirstein, seun van br Jaco en sr Gerda Kirstein

Anika Robbertse, dogter van br Theo Robbertse

Charmari Steyn, dogter van oudl Louis en sr Hetta Steyn

Rian Swanepoel, seun van sr Carien Nortjé en kleinseun van sr Marietjie Viljoen

LIEF EN LEED

Ons dink aan die volgende lidmate:

Sr Leonie Coetzee van Musket Groenvlei, wat Donderdag ‘n skouervervangingsoperasie ondergaan het. Dit gaan onder die omstandighede goed met sr Leonie.

Br Piet Pretorius van Woodland Heights wat ‘n ernstige besering aan sy oog opgedoen het tydens ‘n besoek aan hulle kinders in George. Hy moes daar ‘n operasie ondergaan om die skade te herstel. Ons dink ook aan sy vrou, sr Franrien.

Ons dra hierdie lidmate in ons gebede op aan ons Hemelse Vader. Mag Hy hulle versterk in hulle uur van beproewing.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het by ons Gemeente aangesluit vanaf die Gereformeerde Kerk Bethlehem :

Br Johan en sr Karin du Plessis en twee dooplidmate, Zoë en Riley.

Ons heet hierdie gesin van harte welkom in ons midde en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees.

Met attestasie het vertrek uit ons Gemeente na die Gereformeerde Kerk

Cachet: Sr Charmari Steyn van Castaliastraat 10.

Bloemburg: Br Andries, sr Marlien, br Ben-Hendrik en br Andries (Jnr) Jansen van Vuuren van Du Preezstraat 53, Brandwag.

HAMBURGERAAND – 5 FEBRUARIE 2022

Die Gemeentefunksiekommissie skop 2022 af met ‘n Hamburger-aand op DV Saterdag, 5 Februarie, om 15:30 vir 16:00.

Die koste beloop R30 vir ‘n burger en R5 vir ‘n koppie koffie. Kaartjies is by die saal te koop.

U word versoek om u eie breekgoed, eetgerei en drinkgoed saam te bring.

Diegene wat hierdie geleentheid wil bywoon, moet asseblief u  naam asook die aantal persone, op die groen vorm wat in die voorportaal is, aanteken, of ‘n boodskap vir Francois Venter stuur by 082 229 4411.

Die volgende funksie op die jaarprogram is ‘n Kerrie-en-Rys aand wat DV op 30 Julie sal plaasvind.

SENIOR LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Baie geluk !

Sr Sinta van Sittert78 van Constantiapark 40 wat vandag verjaar.

Sr Petro de Bruyn84  van Valley Court 6 wat Donderdag verjaar.

EGSKEIDINGS- & GELIEFDE OORLEDE ONDERSTEUNINGSESSIES

 (Uitreikaksie van ons Gemeente)

Hierdie waardevolle sessies word Sondagmiddae te Paul Rouxstraat 50, Dan Pienaar aangebied.

Albei die sessies duur vir dertien weke.

Die koste van elke reeks is R195.00.

Persone wat die trauma van ‘n egskeiding ervaar, is welkom om dit DV Sondagmiddae vanaf 17h00 tot ongeveer 19h00 bywoon.

Die Geliefde Oorlede ondersteuningssessies begin DV 15h00 tot ongeveer 17h00 elke Sondagmiddag.

Enigeen wat van hierdie sessies wil bywoon,  is baie welkom om vir Dirk Coetzee  (082 784 1993 / dirk@gkbfnnoord.co.za)

 te kontak vir meer inligting.

Inligtingspamflette  is ook in die voorportaal beskikbaar.

VERTEL GERUS VIR FAMILIE EN VRIENDE HIERVAN !

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Wihan Pienaar – 076 181 3764

Sr Sinta van Sittert – 082 773 2617

31 Januarie

Miané Fouche  – 051 451 1137 

 Elizé Jordaan – 076 834 4604

2 Februarie

Sr Marie Coetsee – 082 835 6150

Sr Elizé Heyns  – 072 469 7778

2 Februarie

Oudl Erik van Driel – 083 287 1047

3 Februarie

Phillip Nel – 061 407 6525

Sr Petro de Bruyn – 082 776 6826

4 Februarie:

Sr Heleen Klopper – 051 436 6602

5 Februarie

Br Henk Venter Jnr – 082 391 7987

Br Francois van Niekerk – 082 796 7196

VAKATURES BY AROS

Die volgende poste is tans vakant by Aros in Pretoria:

– Tutor (Intermediêre fase)

– Tutor (Grondslagfase)

– Dosent (Grondslagfase)

Die sluitingsdatum is 31 Januarie 2022.

Belangstellendes kan die skriba kontak vir meer inligting.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood,

mag die Naam van die God van Jakob u beskerm.
Mag Hy u te hulp kom uit die heiligdom, u bystaan
uit Sion.

Psalm 20: 2 & 3