April 11, 2021

Nagmaal – 11 April 2021

Passage: Lukas 23: 26 tot 49

Die Heilige Nagmaal is vanoggend deur ds Kobus Botha, ons predikant, bedien.

 Teksverse:  Lukas 23:40-43

 40  Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: “Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man!

41  In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie.”

42  Verder sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.”

43  Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”