April 4, 2021

Oggenddiens – 4 April 2021

Passage: Johannes 20: 1 tot 10

Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons predikant, bedien.

Teksverse:

Johannes 20: 1 tot 10

1 Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is.
2 Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: "Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie."
3 Petrus en die ander dissipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan.
4 Die twee het saam begin hardloop, maar die ander dissipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom.
5 Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie.
6 Ná hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê,
7 ook die doek wat om Jesus se kop was. Dié doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol.
8 Daarna het die ander dissipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo.
9 Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie.
10 Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan.

Gesange gedurende die erediens:

Liedboek 422: 1 tot 3

Skrifberyming 8-1: 1 & 2

Psalm 68: 15

Skrifberyming 19-3: 1 tot 4