April 2, 2021

Goeie Vrydag – 2 April 2021

Passage: Mattheus 27 vers 45 tot 56

Die Goeie Vrydagdiens is deur ons predikant, ds Kobus Botha, bedien.

Teksverse:

Mattheus 27 verse 51 tot 54 

51 Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud, en die rotse het uitmekaar gebars.              52 Grafte het oopgegaan, en baie gelowiges wat dood was, is opgewek,
53 en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het.
54 Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: "Hierdie man was werklik die Seun van God."

Johannes 19 verse 35 tot 37

35 Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo.
36 Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan word: "Geen been van Hom sal gebreek word nie."
37 En verder sê die Skrif op 'n ander plek: "Hulle sal Hom sien vir wie hulle deurboor het