March 28, 2021

Oggenddiens – 28 Maart 2021

Passage: Nehemia 7; 73 tot Nehemia 8: 19

Die eredienste is deur ds Kobus Botha, ons dominee, waargeneem.

Teksverse:

Nehemia 8: 2, 6 & 7

2 Die hele volk het soos een man bymekaargekom op die plein voor die Waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring.

6 Esra het hoër gestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan.

7 Esra het die Here, die grote God, geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord: "Amen, amen." Toe kniel hulle en buig diep voor die Here.

Gesange gedurende die erediens:

Skrifberyming 1-6: 1, 2 & 3

Skrifberyming 9- 3: 1 & 2

Psalm 33: 10 & 11

Skrifberyming 15-7: 4 & 6