Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voor die erediens begin:

Skrifberyming 12-6: 1 & 2 asook 12-5

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Liedboek 184: 1 tot 4

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Eksodus 20

Sang

Skrifberyming 5-4: 1 & 2

Doop – Gideon Hendrik de Wet

Psalm 134: 4 en Skrifberyming 5-4: 1 & 2

Skriflesing en Teks

Markus 10: 13 tot 16

13  Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas.

14  Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.

15  Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”

16  Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën.

Slotsang;  

Psalm 128: 1,3 & 4

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE

 Ons mag weer 170(halwe kapasiteit) lidmate die eredienste bywoon.

Een erediens sal dus om 9:30 begin.

 Katkisasie het reeds vir die vakansie gesluit.

 Nagmaal sal slegs op 17 Oktober 2021 tydens twee dienste (8:30 en 10:30) gehou word.

 U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

 Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir die GKSA se Emeritaatsfonds word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

 OORLEDE

Met leedwese maak ons bekend die afsterwe van sr Rita Venter (Alliquando) op 19 September 2021.

Ons dra die familie op aan ons hemelse vader vir ryklike vertroosting!

 ONS DINK AAN …..

 Sr Kitty Viljoen wat in die hospitaal is.

Spoedige herstel word die susters toegebid!

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Baie hartlik geluk!

 SENIOR LIDMATE:

Vandag

Br Basie du Plooy – 073 207 3076

2 Oktober

Sr Cecile Pretorius –  082 923 1610

BELYDENDE LIDMATE:

27 September

Sr Hester Odendaal – 062 355 6548

28 September

Br Herman Pretorius – 083 462 0958

Sr Juan-Mari Vermeulen – 082 446 1473

29 September

Diaken Joey Nell – 076 745 2131

Sr Almarie Vermeulen – 074 950 2675

1 Oktober

Sr Gabby Landman – 051 436 6122                                                                                      

DOOPLIDMATE

28 September

Pieter Knoester – 083 4614128

Albert van Jaarsveld – 072 436 5915

Cobus de Witt – 083 662 3462

29 September

Almè van Jaarsveld – 072 436 5915

30 September

Koos du Pisanie – 076 181 3764

1 Oktober

Karli Pienaar – 076 181 3764

 GEDAGTE VIR DIE WEEK

 Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel:

 ‘Dit is oor wat die Here vir my gedoen het toe ek uit Egipte getrek het.’

 

(Eksodus 13: 8)