Die eredienste word ds Kobus Botha, ons dominee, waargeneem.

EREDIENS:

Skriflesing:

Matteus 26:31-35 en 69-75

Teksverse:

Matteus 26:31-32

Gesange gedurende die erediens:

Psalm 8:1,2,3,4

Psalm 119:39,40

Psalm 36:2

Skrifberyming 18-7:1,12

EREDIENSTE:

Daar sal voortaan op Sondae net een erediens gehou word wat om 09:30 begin.

Lidmate sal betyds in kennis gestel word indien hierdie reeling verander.

 Die erediens volgende Sondag(25 April 2021) sal deur dr Frans de Bruyn waargeneem word.

Ds Kobus sal met verlof uitstedig wees.

 KOLLEKTES

 Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word.

Die kollekte vir GKSA se Emeritaatsfonds word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

 Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

 Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

 Sr Ina Venter van High Ridge 10 verjaar môre

Sr Susan Schutte van William Trollipstr verjaar Dinsdag

 Baie hartlik geluk!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR –11 April 2021 tot 17 April 2021

 Hartlik geluk!

 Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Elandré van der Walt – 082 940 4620

 19 April

Sr Ina Venter – 082 647 2068

 20 April

Sr Anneke- Blair – 084 575 5015

Sr Susan Schutte – 082 845 0009

Sr Marina van Niekerk – 082 651 0001

 23 April

Alex Klopper – 051 436 2119

 24 April

Br Grové Coetzee – 083 498 6200

Br Andries Coetzee – 083 776 6989